Kontakt

Kancelář:

Třída Míru 68, Pardubice

Sídlo:

ROAD-PLAN s.r.o.
Zelené Předměstí
Za Pasáží 1428
530 02 Pardubice

IČO: 047 78 367
DIČ: CZ04778367

Web: www.roadplan.cz
Datová schránka: 5tektuw
b.ú.: 2800937773/2010

Kontaktní osoba:

Zdeněk Kysilko, DiS.
jednatel společnosti
projektant

Tel.: +420 737 90 22 70
Mail: kysilko(a)roadplan.cz

Autorizace ČKAIT č.0701489 v oboru "dopravní stavby, specializace nekolejová doprava"

    Společnost ROAD-PLAN s.r.o. je projekční kanceláří v oboru dopravních staveb se sídlem v Pardubicích. 

   Naší hlavní činností je příprava projektových dokumentací pro dopravní stavby, a to od technické stude záměru po prováděcí dokumentace (TST, DÚR, DOS, DSP, DÚSP, PDPS). Pro dodavatele staveb zpracujeme realizační dokumentaci (RDS) a před dokončením stavby pak dokumentaci skutečného provedení (DSPS). Samozřejmostí je zajištění geodetického zaměření a potřebných odborných posudků či průzkumů v rámci předprojektové přípravy.

V rámci inženýrské činnosti zajišťujeme:

- projednání se státní správou a ostatními dotčenými orgány
- sepsání žádostí o územní řízení, stavební povolení apod.
- zajištění potřebných povolení (např. povolení připojení nebo úpravu připojení nemovitosti na veřejné komunikace, povolení změny dopravního značení, povolení kácení v rámci projektové přípravy, apod.)
- autorský dozor na námi projektovaných stavbách
- poradenství v oboru dopravních staveb
- zpracování odhadů a rozpočtů dopravních staveb
- realizace dopravních průzkumů
- zpracování a vyhodnocení dopravně-inženýrských dat